Головна



Волосянко Микола Іванович - директор.

Організовує, спрямовує, координує роботу підприємства. Забезпечує: обов'язкове виконання цілей, які ставить Міністерство аграрної політики та продовольства України. Поповнення та оновлення сортів посівного матеріалу Державного резервного насіннєвого фонду України.

тел. (044) 529-20-39



Бігдан Олег Васильович - заступник директора

тел. (044) 529-20-39






Петрашенко Володимир Юрійович - головний бухгалтер.

Здійснює облік та економічний аналіз фінансово - господарської діяльності підприємства, контролює раціональне використання коштів і матеріальних ресурсів, організовує роботу із систематизації статистичних матеріалів, бухгалтерської й податкової звітності, проводить заходи щодо виявлення внутрішньогосподарських резервів, скороченню витрат.

тел. (044) 529-17-01, тел./факс (044) 528-22-85




Коляденко Олександр Станіславович - начальник відділу закупівлі та реалізації насіння.

Керує діяльністю відділу щодо забезпечення закупівлі, реалізації та зберігання насіння.

тел. (044) 529-20-39





Тітова Тетяна Миколаївна - заступник начальника відділу - закупівлі та реалізації насіння.

Відділ здійснює діяльність з реалізації насіння, готує договори (контракти) з підприємствами  на предмет зберігання, реалізації насіння , здійснює контроль за виконанням договірних зобов'язань, здійснює маркетинг ринку товарного зерна, сортового та гібридного насіння.

тел./факс (044) 529-43-88



Ткаченко Юрій Володимирович - начальник відділу агрономічного забезпечення.

Забезпечує товаровиробників, що отримали насіння ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України", і вдповідними документами (атестати, свідоцтва, свідоцтва на гібридне насіння), що підтверджують його якість.

тел. (044) 529-47-86; 529-42-87