Головна

ЛБотанічні й біологічні особливості.
Люпин (Lupinus) відноситься до сімейства бобові. Рід включає близько 200 видів однолітніх і багаторічних рослин. Майже всі вони ростуть в Америці. У Європі зустрічається 10 видів, всі однолітні, крім одного (люпин багаторічний).

Люпин жовтий кормовий - однолітня рослина. Стебло досягає 50-80 ом, листи пальчасто-складні. Суцвіття - кисть, квітки - у колотівках, віночки квіток жовті. Плід - боби, мають від 1 до 5 досить великих насінь. Корінь люпину кормового стрижневий, у піщаних ґрунтах проникає на глибину більш ніж 1,5 м. На невеликій глибині убік від головного кореня відходять на значну відстань бічні відгалуження. Найбільша кількість кореневої маси при повному розвитку перебуває у верхньому шарі, на глибині, 10 см. Насіння люпину кормового починає проростати при температурі 5°, а сходи можуть переносити заморозки до 4-5°С. Люпин кормовий - пізньостигла культура, вегетаційний період його становить 120-150 днів, тому для одержання зерна люпин потрібно сіяти самої ранньої весни. Спочатку люпин кормовий росте повільно, основний приріст його відбувається у фазі бутонізації - цвітіння, до моменту повного цвітіння має найбільш високі стебла. Скошений у цей час люпин при достатній кількості опадів швидко відростає. Вимагаючи для свого розвитку велику кількість тепла й швидко відростаючи при наявності опадів, люпин кормовий в той же час погано розвивається, а іноді гине при високій вологості ґрунту. Завдяки могутньо розвиненій кореневій системі й можливості використовувати вологу з нижніх шарів ґрунту, люпин кормовий добре переносить посуху. Люпин маловибагливий до ґрунту, дає гарні врожаї на піщаних ґрунтах, добре переносить підвищену кислотність ґрунту.

Значення й райони поширення. Люпин відрізняється винятково високою азотфіксуючою здатністю: у коріннях і надземних частинах накопичується не менш 200 кг азоту на 1 га. Люпин навіть на бідних ґрунтах утворює багато зеленої маси, заорювання якої значно підвищує родючість ґрунту. Післядія люпинового добрива триває протягом декількох років. Тому у світовому землеробстві люпин в основному використають на зелене добриво. Агротехнічне значення люпину велике. Він значно підвищує родючість піщаних і суглинкових ґрунтів, а при заорюванні з успіхом може замінити гній. Люпин є досить гарним попередником для озимих й ярих хлібів. Зерно люпину містить 35% і більше білку, а в зеленій масі його понад 15%. Однак широкому використанню для харчових і кормових цілей перешкоджає вміст у люпині алкалоїдів. Для використання люпину у кормових цілях виведені малоалкалоїдні й безалкалоїдні сорти, нешкідливі для тварин. З однолітніх культурних видів люпину кормове значення мають люпин жовтий (L. luteus L.), люпин вузьколистий (L. angu-stifolius L.) і люпин білий (L. albus L.), а з багаторічних - люпин багаторічний (L. polyphyllus L.). Люпин багаторічний становить інтерес, як культура для використання на зелене добриво. Він легше інших видів люпину переносить суворі зими, відрізняється холодостійкістю, рано дозріває, утворить більшу зелену масу і є гарним сидератом.

Перераховані однолітні види люпину мають багато спільного, як у біології, так й в агротехніці. Найцінніший, як кормова культура - люпин кормової жовтий. Він має добрі кормові достоїнства. У зеленій масі люпину, зібраного у фазі повного цвітіння, міститься протеїну - 2,66%, у сіні - 16,52%, а в силосі - 2,9%. Зерно люпину кормового - прекрасний концентрований корм, у ньому протеїну до 40%. Середній урожай зерна 14-15 ц, зеленої маси 300-400 ц із 1 га. Гарними кормовими якостями відрізняється й солома люпину, у якій міститься протеїну 7,7%.

Агротехніка.
Люпин кормовий - гарний попередник для багатьох культур. Через слабкий розвиток на початку життя сильно гнітиться бур'янами й тому вимагає чистих ґрунтів. Обробка ґрунту під люпин кормовий - лущення стерні, зяблева оранка, раннє весняне боронування, передпосівна культивація. Люпин кормовий добре відзивається на внесення органічних і мінеральних добрив, особливо фосфорних. Фосфорно-калійні добрива підвищують урожай насінь на 40% і більше, збільшуючи в той же час зміст у зерні протеїну. Перед посівом насіння заражають люпиновим нітрагіном. Люпин висівають на корм через 10-15 днів після початку польових робіт, звичайно суцільним рядовим способом, а при культурі на насіння - широкорядним способом (60 см) одночасно з ранніми зерновими культурами. Норма висіву насіння на зелений корм 180-200 кг на 1 га; при посіві на насіння широкорядним способом її зменшують на 30-35%. Глибина закладення насінь на легких ґрунтах 3-4 см, на глинистих - 2-3 см. Протягом літа бур'яни в посівах люпину просапують не менш двох разів. Збирання простими машинами починають при побурінні 50-60% бобів, а комбайнами - при побурінні 80-90% бобів. Запізнюватися зі збиранням люпину на зерно не можна, тому що дозрілі боби розтріскуються, і зерна з них висипають. На силос люпин скошують у фазі молочної спілості зерна. При збиранні простими машинами після сушіння скошеної маси її обмолочують на звичайних зернових молотарках і зерно очищають. Зерно з-під комбайну сортують, просушують і закладають на зберігання при вологості, що не перевищує 14-15%.