Головна

Ріпак став основною олійною культурою в багатьох  країнах світу й завойовує гідне місце на полях нашої Батьківщини. Останнім часом, зі створенням сортів ріпаку з низьким змістом глюкозинолатів і ерукової кислоти в олії, площі його посіву розширилися й найближчий час будуть становити 1,0-1,2 млн. га.

Господарське  значення ріпаку визначається тим, що він дозволяє успішно вирішувати продовольчі проблеми й проблеми кормового виробництва, більш раціонально використати природно - кліматичні й земельні ресурси регіонів. Насіння ріпаку містить 40-49% олії й приблизно 26% білку.
 
Ріпак є культурою широкого спектру використання, але провідна роль має олія, вироблена з його насіння. Зараз приблизно 80% вирощеного насіння ріпаку  переробляється на олію, що відповідає всім вимогам щодо якості харчового продукту з відсутністю холестерину. Безерукові низкоглюкозинолатні сорти ріпаку забезпечують одержання високоякісного, корисного для організму тварин і птахів шроту, цінних білкових поліпшувачів кормів. У складі ріпакового шроту до 37% протеїну, 10-13% клітковини, 6-8% мінеральних речовин. 
 
Існує широкий спектр можливості технічного використання ріпакової олії. У хімічній промисловості ця олія може конкурувати з багатьма маслами або тваринними жирами. Планується її широке використання в якості біодизелю. Використання ріпакової олії як дизельного палива дозволить замінити обмежені запаси природної нафти, також знизить навантаження на навколишнє середовище з 3 до 0,5 кг. Ріпакова олія швидко розкладається  й не створює небезпеки для ґрунтів і водойм. Так у землі вона розкладається через 7 діб на 95%, у цей же час як мінеральні - лише на 16%.

Ріпак - високорентабельна культура. Згідно з даними Інституту олійних культур, рівень рентабельності цієї культури становить 205%, що перевищує показники навіть по соняшнику й сої.
 
Ріпак забезпечує перші грошові надходження від рослинницької  продукції.

В агрономічному плані ріпак має  безперечні переваги тому що забезпечує одержання з гектара поля по 1,5-2,0 тонн олії, і на відміну від соняшника, не зменшує родючість ґрунту. Навпаки він поліпшує орні землі, їхні фізико-хімічні властивості, служить фітосанітаром проти кореневої гнилі зернових культур, збільшує запас у землі органічних  речовин і розчинних форм фосфору, поліпшує повітряні й агрохімічні властивості ґрунту.

Агротехнічні вимоги по вирощуванню ріпаку, будова його кореневої системи, темпи росту й розвитку надземної маси, а також можливість збирання його в ранні строки  характеризують ріпак як один з найкращих  попередників для озимих і ярих зернових культур, а також як фактор підвищення родючості ґрунтів.